Долинська сільська територіальна громада Подільського району Одеської області
Одеська область, Подільський район

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 січня 2021 р. N 99 Київ Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

Дата: 12.04.2023 14:49
Кількість переглядів: 165

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА  від 27 січня 2021 р. N 99  Київ  Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

 

Відповідно до частини одинадцятої статті 15 Закону України "Про соціальні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що додається.

2. Міністерству соціальної політики:

забезпечити до 1 червня 2022 р. наповнення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг інформацією з використанням даних, наявних в інших інформаційних системах, що використовуються обласними, Київською міською, районними, районними у м. Києві державними адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад під час надання соціальних послуг;

забезпечити функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

3. Забезпечити створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг у 2021 році у межах видатків державного бюджету, передбачених на формування та виконання Національної програми інформатизації.

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям сприяти надавачам соціальних послуг у провадженні своєї діяльності за умови їх відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. N 185 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 23, ст. 880).

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування до 30 червня 2022 р. використовувати зведену інформацію про надавачів та отримувачів соціальних послуг, опубліковану на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики, після 30 червня 2022 р. - Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 січня 2021 р. N 99

ПОРЯДОК
 формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

2. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі - Реєстр) - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, використання, знеособлення і знищення даних про надавачів та отримувачів соціальних послуг, визначених законодавством.

Реєстр є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Реєстр ведеться державною мовою за формою згідно з додатком 1.

3. Реєстр складається з трьох розділів:

надавачі соціальних послуг - юридичні особи та фізичні особи - підприємці;

надавачі соціальних послуг - фізичні особи;

отримувачі соціальних послуг.

4. Держателем Реєстру є Мінсоцполітики.

Держатель Реєстру здійснює нормативно-правове, організаційно-методичне, інформаційне забезпечення формування та ведення Реєстру і доступу до нього.

5. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) адміністратор - державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики України", яке відповідно до законодавства уповноважене на забезпечення здійснення заходів із створення, впровадження і технологічного супроводу програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту даних, що містяться в Реєстрі, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

2) користувачі - центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні, Київська міська держадміністрації, районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та їх посадові особи (реєстратори, уповноважені особи суб'єктів реєстрації), надавачі соціальних послуг, які відповідно до цього Порядку мають право доступу до Реєстру;

3) реєстратор - посадова особа суб'єкта реєстрації, яку уповноважено суб'єктом реєстрації на прийняття документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру, та/або на внесення відомостей до Реєстру та яка має відповідні права доступу до Реєстру;

4) реєстраційна картка - обліковий запис про надавача або отримувача соціальних послуг, що створюється та ведеться в Реєстрі;

5) реєстраційна справа - сукупність згрупованих за допомогою програмних засобів ведення Реєстру документів/відомостей (у тому числі електронних документів та електронних копій документів) про надавача/отримувача соціальних послуг;

6) суб'єкти реєстрації - обласні, Київська міська, районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які відповідно до цього Порядку забезпечують ведення Реєстру;

7) уповноважена особа суб'єкта реєстрації - посадова особа суб'єкта реєстрації, яку уповноважено суб'єктом реєстрації на прийняття рішень щодо включення документів/відомостей про надавача соціальних послуг до Реєстру / повернення поданих документів на доопрацювання та яка має відповідні права доступу до Реєстру.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про соціальні послуги".

6. Адміністратор забезпечує:

створення, впровадження і супровід програмного забезпечення Реєстру;

збереження та захист даних Реєстру;

здійснення технічних і технологічних заходів щодо надання, блокування та анулювання доступу до Реєстру;

ведення обліку користувачів;

проведення перевірки дотримання вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

організацію та проведення навчання щодо роботи з Реєстром;

підтримку в актуальному стані класифікаторів, довідників та ідентифікаторів у процесі забезпечення функціонування Реєстру;

виконання інших функцій, передбачених цим Порядком.

7. Суб'єкт реєстрації забезпечує:

прийняття документів/відомостей відповідно до законодавства та додаткової інформації про надавача соціальних послуг;

уповноваження посадових осіб на прийняття та розгляд документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру; внесення відомостей до Реєстру та їх редагування; прийняття рішень щодо включення надавачів соціальних послуг до Реєстру;

захист інформації в Реєстрі, що здійснюється відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

8. Реєстратор забезпечує:

отримання користувачем ідентифікатора доступу до Реєстру в установленому законодавством порядку;

прийняття документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру;

внесення відомостей до Реєстру та їх редагування;

розгляд документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру, на відповідність вимогам законодавства;

підготовку пропозицій щодо включення надавача соціальних послуг до Реєстру / повернення поданих документів на доопрацювання;

захист інформації в Реєстрі відповідно до законодавства.

9. Уповноважена особа суб'єкта реєстрації забезпечує:

отримання користувачами ідентифікатора доступу до Реєстру в установленому законодавством порядку;

проведення перевірки відповідності вимогам законодавства документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру;

внесення відомостей про надавача соціальних послуг до Реєстру / повернення поданих документів на доопрацювання.

10. Адміністрування та підтримка Реєстру фінансується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальні засади ведення Реєстру

11. Ведення Реєстру передбачає:

формування та редагування реєстраційних карток надавачів та отримувачів соціальних послуг;

формування, редагування та передання прав доступу до реєстраційних справ;

формування документів з передбаченням можливості їх редагування, збереження та друку;

отримання користувачем відомостей про надавачів та отримувачів соціальних послуг;

інформаційну взаємодію між Реєстром та іншими електронними інформаційними ресурсами через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

електронну ідентифікацію в Реєстрі, що проводиться з використанням кваліфікованого електронного підпису через інтегровану систему електронної ідентифікації;

підготовку та формування статистичних даних / звітів на підставі інформації, внесеної до Реєстру.

12. Підставами для внесення відомостей про отримувача соціальних послуг до Реєстру є:

надходження звернення/повідомлення про надання соціальних послуг;

проведення оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах;

прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг;

надання соціальних послуг, у тому числі тих, що надаються одноразово, екстрено (кризово);

зміна відомостей про надавача/отримувача соціальних послуг.

13. Документи/відомості, що вносяться до Реєстру, подаються в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або паперовій формі суб'єкту реєстрації або центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації (для юридичних осіб), за місцем проживання (для фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності, та фізичних осіб - підприємців). Також документи/відомості до Реєстру можуть вноситися безпосередньо через електронний кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру.

Документи/відомості, що вносяться до Реєстру, які прийняті центром надання адміністративних послуг, протягом одного робочого дня з дати їх отримання передаються до суб'єкта реєстрації.

14. Відповідальною за достовірність відомостей, зазначених у заяві надавача соціальних послуг, та документів/відомостей про діяльність надавача соціальних послуг є особа, яка їх надала.

15. Суб'єкт реєстрації для організації прийняття документів/відомостей уповноважує реєстраторів на прийняття / внесення документів/відомостей до Реєстру, а також визначає уповноважену особу суб'єкта реєстрації для прийняття рішення щодо включення документів/відомостей про надавача соціальних послуг до Реєстру / повернення поданих документів на доопрацювання.

16. Реєстратор, уповноважений на прийняття документів/відомостей:

перевіряє повноваження особи, що подає документи/відомості;

перевіряє повноту поданих документів/відомостей на відповідність вимогам цього Порядку;

створює реєстраційну картку;

створює опис поданих документів/відомостей згідно з додатком 2 та надає його заявнику;

формує реєстраційну справу та передає суб'єкту реєстрації для подальшого розгляду.

17. Реєстратор, уповноважений на внесення відомостей до Реєстру:

розглядає подані документи/відомості та перевіряє їх відповідність законодавству з питань надання соціальних послуг;

перевіряє правильність заповнення реєстраційної картки та формування реєстраційної справи;

вносить відомості до Реєстру та редагує їх у разі потреби;

готує та подає на розгляд уповноваженій особі суб'єкта реєстрації пропозиції для прийняття рішення про включення документів/відомостей про надавача соціальних послуг до Реєстру / повернення поданих документів на доопрацювання згідно з пунктом 31 цього Порядку.

18. За бажанням заявника реєстратор, уповноважений на прийняття документів/відомостей, за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує та роздруковує заяву надавача соціальних послуг, яку заявник підписує особисто за відсутності зауважень до викладених у ній відомостей.

19. Датою прийняття заяви надавача соціальних послуг та документів/відомостей вважається дата реєстрації такої заяви та створення реєстраційної картки у Реєстрі.

20. Перед створенням реєстраційної картки реєстратор, уповноважений на прийняття документів/відомостей, перевіряє наявність чи встановлює відсутність у Реєстрі раніше сформованої реєстраційної картки.

21. У разі відсутності в Реєстрі сформованої реєстраційної картки реєстратор створює нову реєстраційну картку. За наявності в Реєстрі сформованої реєстраційної картки реєстратор приймає, редагує та вносить відомості до такої реєстраційної картки.

22. Щодо одного надавача чи отримувача соціальної послуги в Реєстрі створюється одна реєстраційна картка. Кожній реєстраційній картці присвоюється єдиний реєстраційний номер, який формується Реєстром.

23. Реєстр ведеться шляхом внесення відповідних відомостей реєстраторами до реєстраційних карток і формування реєстраційних справ за кожним надавачем та отримувачем соціальних послуг.

24. Електронні примірники документів/відомостей та електронні копії документів вносяться до Реєстру в електронній формі та є складовими реєстраційних справ надавачів/отримувачів соціальних послуг.

25. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що надають соціальні послуги, обов'язково подають:

заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3;

перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4;

відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, за бажанням подають:

копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;

копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;

копії посадових інструкцій працівників;

копії особистих медичних книжок працівників;

довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;

висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення". У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об'єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об'єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Документи, що підтверджують повноваження особи, якою подано документи/відомості, перевіряє реєстратор із використанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи. Якщо під час подання заяви надавача соціальних послуг через електронний кабінет необхідні дані отримуються автоматично шляхом електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, додавати до заяви довідки та документи/відомості, що містять такі самі дані, не потрібно.

Сервісом для подання заяви надавача соціальних послуг з необхідними документами/відомостями через електронний кабінет передбачено автоматичне повідомлення заявника про перелік документів/відомостей і даних, що визначені в абзацах другому і третьому цього пункту, яких не вистачає в поданому пакеті чи які зазначені некоректно.

26. Юридичні особи / фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;

декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);

дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб'єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб'єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);

свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб'єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);

договору із закладом охорони здоров'я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам'яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

Внесення документів/відомостей до Реєстру

27. Для включення документів/відомостей до розділу "Надавачі соціальних послуг - юридичні особи та фізичні особи - підприємці" Реєстру юридична особа / фізична особа - підприємець подає суб'єкту реєстрації або центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації (для юридичних осіб) або за місцем проживання (для фізичних осіб - підприємців) документи/відомості, передбачені пунктами 25 і 26 (за наявності документів/відомостей) цього Порядку, або вносить відповідні документи/відомості безпосередньо до Реєстру через електронний кабінет.

28. Протягом одного робочого дня з дати отримання документів/відомостей, зазначених у пунктах 25 і 26 (за наявності документів/відомостей) цього Порядку, та створення реєстраційної картки визначається (шляхом автоматичного розподілу програмних засобів Реєстру) реєстратор, уповноважений на внесення документів/відомостей до Реєстру, та встановлюється строк розгляду ним зазначених документів/відомостей, що не може перевищувати п'яти робочих днів.

29. Реєстратор, уповноважений на внесення відомостей до Реєстру, в установлений строк розглядає реєстраційну справу, готує пропозиції щодо прийняття рішення про включення відомостей до Реєстру та передає реєстраційну справу разом із пропозиціями на розгляд уповноваженій особі суб'єкта реєстрації для прийняття відповідного рішення або повертає на доопрацювання подані документи.

30. Уповноважена особа суб'єкта реєстрації протягом двох робочих днів з дати отримання реєстраційної справи розглядає документи/відомості та пропозиції, підготовлені реєстратором, уповноваженим на внесення відомостей, і оформляє рішення про включення надавача соціальних послуг до Реєстру або рішення про повернення на доопрацювання поданих документів згідно з додатком 5.

31. У разі виявлення неповноти або недостовірності поданих документів/відомостей, визначених абзацами другим - четвертим пункту 26 цього Порядку, уповноважена особа суб'єкта реєстрації приймає рішення про повернення їх на доопрацювання. Про це рішення вона повідомляє юридичній особі / фізичній особі - підприємцю, яка надає соціальні послуги, листом (із накладенням кваліфікованого електронного підпису), у якому зазначає, які документи/відомості та у якій частині потребують доопрацювання.

У такому разі строк доопрацювання документів/відомостей не може перевищувати п'яти робочих днів, а доопрацьовані документи/відомості розглядаються з урахуванням строків, визначених пунктами 28 і 30 цього Порядку.

32. Внесення до розділу "Надавачі соціальних послуг - фізичні особи" Реєстру відомостей про фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду, забезпечує суб'єкт реєстрації на підставі звернень щодо отримання компенсацій відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. N 859 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 79, ст. 2531), і порядку виплати компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд на професійній основі, визначеного законодавством.

33. Відомості до розділу "Отримувачі соціальних послуг" Реєстру вносяться:

надавачами соціальних послуг протягом одного робочого дня з дати, з якої почато надання соціальної послуги на підставі договору, - через електронний кабінет;

автоматично - у разі подання заяви про надання соціальних послуг або повідомлення про осіб/сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, в електронній формі;

суб'єктом реєстрації - у разі прийняття рішення про надання соціальних послуг.

Дані про отримувачів соціальних послуг зберігаються в Реєстрі протягом трьох років після завершення отримання ними соціальних послуг.

34. Суб'єкт реєстрації протягом одного робочого дня з дати надходження звернення/повідомлення щодо надання соціальних послуг, проведення оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах, прийняття рішення про надання / відмову у наданні соціальних послуг, у тому числі тих, що надаються одноразово, екстрено (кризово), забезпечує внесення відповідних відомостей до Реєстру.

35. Підставами для виключення надавача соціальних послуг з Реєстру є:

заява надавача соціальних послуг;

припинення діяльності надавача соціальних послуг;

тимчасове припинення діяльності надавача соціальних послуг органами державного нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства із санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) і пожежних заходів.

Протягом трьох днів з дати виникнення зазначених підстав надавач соціальних послуг подає суб'єкту реєстрації заяву надавача соціальних послуг та документи/відомості (в електронній чи паперовій формі), що підтверджують ці обставини, які розглядаються у порядку та строки, визначені пунктами 29 і 31 цього Порядку.

Дані про надавачів соціальних послуг - фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності, зберігаються в Реєстрі протягом трьох років після завершення надання ними соціальних послуг, про інших надавачів соціальних послуг - протягом трьох років після припинення їх діяльності з надання соціальних послуг.

36. Підставами для внесення змін до Реєстру є:

зміна відомостей про надавачів або отримувачів соціальних послуг;

розширення/звуження переліку соціальних послуг, що надаються надавачем соціальних послуг.

Протягом трьох днів з дати виникнення зазначених підстав надавач соціальних послуг подає суб'єкту реєстрації заяву надавача соціальних послуг та документи/відомості (в електронній чи паперовій формі), що підтверджують ці обставини.

37. Суб'єкт реєстрації може самостійно вносити до Реєстру зміни за результатами моніторингу відомостей, що містяться в Реєстрі, та відомостей надавача соціальних послуг, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі

38. Доступ до Реєстру надає користувачам адміністратор після електронної ідентифікації особи із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

39. Доступ до Реєстру надається на безоплатній основі через офіційний веб-сайт держателя Реєстру шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування документів/відомостей.

Реєстр та офіційний веб-сайт держателя Реєстру повинні відповідати ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0.".

Доступ до Реєстру надається Мінфіну з метою здійснення верифікації державних виплат. Порядок надання інформації з Реєстру встановлюється Мінсоцполітики разом з Мінфіном.

Доступ до Реєстру надається Нацсоцслужбі з метою здійснення моніторингу та контролю надання соціальних послуг.

40. Доступ до Реєстру держателю, Мінфіну, Нацсоцслужбі, реєстратору, уповноваженій особі суб'єкта реєстрації, надавачу соціальних послуг надається (припиняється) адміністратором на підставі замовлення доступу до Реєстру згідно з додатком 6, що подається адміністратору відповідно держателем, Мінфіном, Нацсоцслужбою, суб'єктом реєстрації, надавачем соціальних послуг.

41. Витяг з Реєстру може надаватися реєстратором надавачам соціальних послуг (за їх бажанням) у паперовій формі (друк за допомогою програмних засобів ведення Реєстру на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків, із проставленням підпису реєстратора) або в електронній формі (з використанням кваліфікованого електронного підпису реєстратора) згідно з додатком 7.

42. Витяг з Реєстру може надаватися реєстратором отримувачам соціальних послуг (за їх бажанням) у паперовій формі (друк за допомогою програмних засобів ведення Реєстру на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків, із проставленням підпису реєстратора) або в електронній формі (з використанням кваліфікованого електронного підпису реєстратора) згідно з додатком 8.

43. За отриманням кваліфікованого електронного підпису користувачі звертаються до надавачів електронних довірчих послуг самостійно.

44. Користувачам надається доступ до Реєстру в таких частинах:

1) держателю - в частині перегляду всіх документів/відомостей, що містяться в Реєстрі;

2) реєстратору, уповноваженому на прийняття документів/відомостей, - у частині внесення відомостей до Реєстру, створення реєстраційних карток, описів поданих документів/відомостей, формування реєстраційних справ, редагування і перегляду створених ним відомостей;

3) реєстратору, уповноваженому на внесення відомостей до Реєстру, - в частині внесення відомостей до Реєстру, створення реєстраційних карток, описів поданих документів/відомостей, формування реєстраційних справ, підготовки проекту рішення про включення відомостей до Реєстру, редагування та перегляду створених ним відомостей, внесених ним і реєстраторами, уповноваженими на прийняття документів/відомостей;

4) уповноваженій особі суб'єкта реєстрації - в частині прийняття (підписання) рішення про включення відомостей про надавача соціальних послуг до Реєстру / повернення поданих документів на доопрацювання;

5) надавачам соціальних послуг / їх уповноваженим представникам - у частині внесення відомостей до Реєстру та перегляду їх, а також у частині внесення особистих відомостей через особистий електронний кабінет і перегляду інших оприлюднених відомостей Реєстру;

6) Мінфіну і Нацсоцслужбі - в частині перегляду всіх документів/відомостей, що містяться в Реєстрі.

45. У разі потреби (створення, реорганізація, ліквідація суб'єкта реєстрації) право доступу до реєстраційних справ може бути передано від одного реєстратора до іншого за рішенням (наказом) держателя, що приймається на підставі клопотання суб'єкта реєстрації.

46. Дані Реєстру автоматично оприлюднюються (за винятком конфіденційної інформації) на офіційному веб-сайті держателя Реєстру.

47. Дані, внесені до Реєстру, зберігаються у структурованому вигляді (у форматах JSON, XML тощо), а також у зручній для візуального сприйняття формі (у форматах PDF, HTML тощо).

48. Адміністратор забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Реєстру. Такий доступ передбачає можливість пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування документів/відомостей, отримання (завантаження) документів у різних найпоширеніших форматах даних (JSON, XML, PDF, HTML тощо).

Захист відомостей, внесених до Реєстру

49. Оброблення та захист даних, що містяться в Реєстрі, проводиться та забезпечується відповідно до Законів України "Про захист персональних даних""Про інформацію""Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Сукупність даних про фізичних осіб (персональні дані), що містяться в Реєстрі, є інформацією з обмеженим доступом. Оброблення таких даних проводиться з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

50. Видалення або знищення персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

51. Адміністратор проводить комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту даних, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

52. Адміністратор є відповідальним згідно із законодавством за втрату з його вини даних, що містяться у Реєстрі.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь